Sveriges Biografägareförbund

Sveriges Biografägareförbund är en ideell förening med ändamål att sammanföra och sammanhålla Sveriges biografägare.
Kontaktuppgifter
Sveriges Biografägareförbund
Postadress: Box 23021, 104 35 Stockholm
E-post: info@biografagareforbundet.se