Sveriges Biografägareförbund

Sveriges Biografägareförbund är en ideell förening med ändamål att sammanföra och sammanhålla Sveriges biografägare samt företräda dem i olika kulturella, ekonomiska och politiska sammanhang.
Kontaktuppgifter
Sveriges Biografägareförbund
Postadress: Box 23021, 104 35 Stockholm
E-post: info@biografagareforbundet.se

Nyheter

Den svenska film- och biografmarknaden Uppdaterad: 2023-08-03

Biografstatistiken för helåret 2020 Uppdaterad: 2021-01-25